Izdavaštvo

Arheologija

NaslovnicaAutorNaslovGodina izdanjaCijenaOpis
NaslovnicaUGLEŠIĆ, Ante Ranokršćanska arhitektura na području današnje Šibenske biskupije2006.19,91 €Pregled
NaslovnicaVINSKI-GASPARIN, Ksenija Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj : Die Urnenfelderkultur in Nordkroatien1973.6,64 €Pregled
Naslovnica European Association of Archaeologists. Annual Meeting, Abstracts book 13. / ur. Ante UGLEŠIĆ2007.19,91 €Pregled
NaslovnicaMARIJANOVIĆ, Brunislav Prilozi za prapovijest u zaleđu jadranske obale2000.6,64 €Pregled
NaslovnicaUGLEŠIĆ, Ante Ranokršćanska arhitektura na području današnje zadarske nadbiskupije2002.13,27 €Pregled
NaslovnicaMARIJANOVIĆ, BrunislavCrno vrilo 12009.33,18 € 
NaslovnicaMARIJANOVIĆ, BrunislavCrno vrilo 22009.33,18 €Pregled
Naslovnica Tumuli iz Krneze i Podvršja / ur. Brunislav MARIJANOVIĆ2012.19,91 €Pregled
NaslovnicaGLAVIČIĆ, MiroslavKultovi antičke Senije2013.19,91 €Pregled
NaslovnicaGUSAR, Karla i VUJEVIĆ, DarioUtvrda u Zemuniku Donjem u srednjem i novom vijeku2016.17,25 €Pregled
Naslovnica Pakoštane Veli Školj. Kasnoantički brodolom u geološko-geografskom i kulturno-povijesnom kontekstu = The Late Roman shipwreck in its geologica-geographic and cultural-historical context, ur. Irena RADIĆ ROSSI i Giulia BOETTO2018.25,22 €Pregled
NaslovnicaGLUŠČEVIĆ, Smiljan Podvodna arheologija2019.33,18 €Pregled
NaslovnicaILKIĆ, MatoAntički novac iz Sikula = Ancient coins from Siculi2019.10,62 €Pregled
NaslovnicaBEKAVAC, Silvia i MILETIĆ, ŽeljkoGeneza, struktura i uloga oslobođeničkih tijela sevira i Augustala = Genesis, structure and role of freedmen bodies of Seviri and Augustales2019.19,91 €Pregled
NaslovnicaILKIĆ, Mato i BELOŠEVIĆ, Janko Ostava kasnosrednjevjekovnog novca i nakita iz Pridrage = A Hoard of Late Medieval Coins and Jewerly from Pridraga2019.13,27 €Pregled
NaslovnicaPARICA, MatePrapovijesne maritimne konstrukcije = Prehistoric maritime structures in Dalmatia and Kvarner - RASPRODANO2021.33,18 €Pregled
NaslovnicaBARAKA PERICA, JosipaStarokršćanska arheologija: pogrebni običaji i njihova tranzicija2021.17,25 €Pregled
NaslovnicaMauro BONDIOLI, Damir SALOPEK, Stjepan ĆOSIĆ i Irena RADIĆ ROSSIKartoznanac Nikole Sagrija, dubrovačkog pomorca = Il Chartigatore di Nichollo Sagri marinaro raguseo2020.19,91 €Pregled
NaslovnicaBrunislav MARIJANOVIĆNeolitičko nalazište Barice u Smilčiću = The Neolithic Site of Barice in Smilčić2022.33,18 €Pregled
NaslovnicaIrena RADIĆ-ROSSI i Igor BORZIĆBrodolom rimskog trgovačkog broda kod rta Glavata na Mljetu = Shipwreck of a Roman merchantman near Cape Glavat on the island of Mljet2022.26,54 €Pregled
NaslovnicaPARICA, MatePrapovijesne maritimne konstrukcije Dalmacije i Kvarnera = Prehistoric maritime structure in Dalmatia and Kvarner - 2. neizmjenjeno izdanje2023.33,00 €Pregled
NaslovnicaAna KONESTRA i Vedrana GLAVAŠSenj – Štela: povezanost i potrošnja antičkog grada kroz keramičke nalaze = Senj – Štela: connectivity and consumption of the Roman city through pottery evidence2024.0,00 €Pregled
NaslovnicaBEKAVAC, Silvia i MILETIĆ, ŽeljkoKulturni krajolik Biokova. Reciklaže u kršu2024.25,00 €Pregled