Izdavaštvo

UPUTE ZA AUTORE/UREDNIKE - Procedura izdavanja na Sveučilištu u Zadru

Sveučilište u Zadru može biti izdavač članovima odjela, centara te vanjskim suradnicima pod sljedećim uvjetima:

 1. Prijedlog naslova za Plan izdavačke djelatnosti

Svake godine Ured za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zadru šalje dopis odjelima i centrima o prikupljanju prijedloga za uvrštavanje naslova u Plan izdavačke djelatnosti za sljedeću kalendarsku godinu. Djelatnici odjela i centara te njihovi vanjski suradnici prijedloge dostavljaju pročelniku odjela ili voditelju centra na Obrascu zahtjeva za uvrštenje rukopisa u godišnji plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Zadru. Prijedlozi se šalju Povjerenstvu za izdavačku djelatnost koje ih, ako je suglasno, prosljeđuje Senatu.

Ukoliko autor/i nisu na vrijeme predali prijedlog naslova za Plan izdavačke djelatnosti, prijedlog mogu predati u tekućoj godini kao Dopunu Plana izdavačke djelatnosti.

 1. Nakon što je djelo uvršteno u Plan izdavačke djelatnosti, autor/i po završetku rukopisa predaju Zamolbu za odobravanje izdavanja Stručnom vijeću odjela. Stručno vijeće odjela, ukoliko odobrava izdanje, donosi Odluku kojom se predlaže objavljivanje i predlaže recenzente.
 1. Ako je Stručno vijeće odjela odobrilo izdavanje, autor/i trebaju ispuniti Zahtjev za odobravanje izdavanja, a pročelnik odjela ili voditelj centra trebaju predložiti recenzente djela na Obrascu za imenovanje recenzenata. Potrebno je predložiti najmanje 5 recenzenata, od kojih barem jedan ne smije biti zaposlenik Sveučilišta u Zadru.

  Prema tome, Povjerenstvu za izdavačku djelatnost nužno je dostaviti sljedeće:
  - Zahtjev za odobravanje izdavanja,
  - Obrazac za imenovanje recenzenata,
  - Odluku odjela ili centra kojom se predlaže izdavanja djela,
  - rukopis u elektroničkom obliku,
  - dozvolu izvornog izdavača za prijevod (ako se radi o prijevodu).
 1. Na temelju dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost imenuje 2 recenzenta (odnosno 3 ako se radi o udžbeniku), te šalje rukopis na recenziju. Po primitku pozitivnih recenzija, Povjerenstvo upućuje Senatu prijedlog izdavanja djela, na temelju kojeg Senat Sveučilišta u Zadru donosi konačnu odluku o objavljivanju.
   
 1. Nakon što Senat odobri objavljivanje djela, konačna verzija rukopisa se šalje na lekturu. Lektorirani tekst potom ide na grafičko oblikovanje i prijelom, a nakon toga se objavljuje u tiskanom ili elektroničkom obliku.
 1. Sukladno Pravilniku izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Zadru, autori sveučilišnih izdanja (kao i autori radova u časopisima i zbornicima radova), odgovorni su za cjelokupni sadržaj djela kojeg objavljuju. Za preuzeti tekst i sve priloge koji se u njemu koriste potrebno je uredno navesti izvor i  pravilno regulirati korištenje preuzetih sadržaja,  kao što je jasno navedeno u Članku 4. Etičkog kodeksa za autore, urednike i recenzente publikacija Sveučilišta u Zadru.
 1. Urednici sveučilišnih izdanja prije prihvaćanja radova za objavu iste trebaju provjeriti u računalnom programu za utvrđivanje autentičnosti Turnitin, u kojem najveće dopušteno podudaranje teksta iznosi 10%. Za sadržaj radova u svim publikacijama Sveučilišta u Zadru odgovornost snose autori.