Izdavaštvo

Geografija

NaslovnicaAutorNaslovGodina izdanjaCijenaOpis
NaslovnicaCVITANOVIĆ, Alfonso Geografski rječnik - RASPRODANO2002.13,27 €Pregled
NaslovnicaFARIČIĆ, Josip Otok Pag na starim kartografskim prikazima - RASPRODANO2003.5,31 €Pregled
NaslovnicaFARIČIĆ, Josip Pomorska kartografija : katalog izložbe - RASPRODANO2007.5,31 €Pregled
NaslovnicaŠILJKOVIĆ, ŽeljkaIndustrijska geografija2011.9,29 €Pregled
Naslovnica Geografska imena / ur. Josip FARIČIĆ i Vladimir SKRAČIĆ2011.13,27 €Pregled
Naslovnica Zagora između stočarsko-ratarske tradicije te procesa litoralizacije i globalizacije / ur. Mate Matas i Josip Faričić2011.26,54 €Pregled
NaslovnicaFARIČIĆ, JosipGeografija sjevernodalmatinskih otoka 2012.46,45 €Pregled
NaslovnicaMAGAŠ, DamirGeografija Hrvatske2013.38,49 €Pregled
Naslovnica Zrmanja uokvirena kršem / ur. Damir MAGAŠ i Nina LONČAR2014.13,27 €Pregled
Naslovnica Dalmacija u prostoru i vremenu: što Dalmacija jest, a što nije? / ur. Lena MIROŠEVIĆ i Vera GRAOVAC MATASSI2014.33,18 €Pregled
NaslovnicaMAGAŠ, Damir i BRTAN, JosipProstor i vrijeme knezova posedarskih2015.26,54 €Pregled
NaslovnicaMAGAŠ, DamirThe Geography of Croatia2015.38,49 €Pregled
NaslovnicaŠILJEG, Ante, BARADA, Mirko i MARIĆ, IvanDigitalno modeliranje reljefa2018.25,08 €Pregled
NaslovnicaMAGAŠ, Damir et. alVelika geografija Hrvatske: geografski položaj, granice i političko-geografska obilježja Hrvatske (knjiga 1)2021.35,84 €Pregled
NaslovnicaMAGAŠ, Damir ; BLAĆE, Ante i CRLJENKO, Ivana Velika geografija Hrvatske: razvoj i značenje hrvatske geografije (knjiga 7)2021.63,71 €Pregled
NaslovnicaKOVAČ KONRAD, Petra ; VUČIĆ, Vedran i JALŽIĆ, BrankoTajne špilja ogulinskog kraja2022.13,27 €Pregled
NaslovnicaKOVAČ KONRAD, Petra ; VUČIĆ, Vedran i JALŽIĆ, BrankoSecrets of Ogulin caves2022.13,27 €Pregled
NaslovnicaMAGAŠ, Damir et.al.Velika geografija Hrvatske: povijesno-geografske odrednice razvoja Hrvatske (knjiga 3)2021.43,67 €Pregled
NaslovnicaMAGAŠ, Damir et. al. Velika geografija Hrvatske: Fizička geografija Hrvatske - Prirodno-geografska osnova razvoja (knjiga 2)2023.81,00 €Pregled