Izdavaštvo

Jezikoslovlje

NaslovnicaAutorNaslovGodina izdanjaCijenaOpis
NaslovnicaGERERSDORFER, VeraPregled romanistike s vulgarnim latinitetom1985.6,64 €Pregled
NaslovnicaŠKARA, DanicaVocabulary, culture, cognition2005.6,64 €Pregled
NaslovnicaVULETIĆ, Nikola Romanski jezici na Pirinejskom poluotoku do XIII. stoljeća2006.13,27 €Pregled
Naslovnica Zadarski filološki dani 1: zbornik radova sa znanstvenog skupa (Zadar, 20.-21. 5. 2005.) / ur. Vanda BABIĆ i Zdenka MATEK ŠMIT2007.13,27 €Pregled
Naslovnica Toponimija otoka Pašmana / ur. Vladimir SKRAČIĆ2006.26,54 €Pregled
Naslovnica Toponimija otoka Ugljana / ur. Vladimir SKRAČIĆ2008.26,54 €Pregled
NaslovnicaĆOSIĆ,Vjekoslav Uvod u studij francuskog jezika - RASPRODANO1991.5,31 €Pregled
Naslovnica Toponimija otoka Vrgade / ur. Vladimir SKRAČIĆ2009.19,91 €Pregled
NaslovnicaĆOSIĆ, VjekoslavOgledi iz psihosistematike jezika2009.10,62 €Pregled
NaslovnicaĆUTO, EugenijaPregled povijesti Rusije s gramatičkim vježbama za govornike hrvatskog jezika s CD-romom za govornike hrvatskog jezika2009.13,27 €Pregled
Naslovnica Toponimija otoka Murtera / ur. Vladimir SKRAČIĆ2010.26,54 €Pregled
NaslovnicaSKRAČIĆ, VladimirToponomastička početnica2011.17,25 €Pregled
Naslovnica Toponimija otoka Paga / ur. Vladimir SKRAČIĆ - RASPRODANO2011.33,18 €Pregled
NaslovnicaMATOŠIN, VinkoPrimoštenska prezimena, imena i nadimci od 1386. do 2001. godine2012.26,54 €Pregled
NaslovnicaHADŽIHALILOVIĆ, SandraOsnove fonetike i fonologije ruskoga jezika2013.13,27 €Pregled
NaslovnicaRADČENKO, MarinaJazyk sovremennyh rossijskih sredstv massovoj informacii: uchebnoe posobie2013.13,27 €Pregled
Naslovnica Toponimija kornatskog otočja / ur. Vladimir SKRAČIĆ2013.33,18 € 
Naslovnica Zadarski filološki dani III / ur. Šimun MUSA2011.13,27 €Pregled
Naslovnica Zadarski filološki dani IV / ur. Rafaela BOŽIĆ i Slavomir SAMBUNJAK2013.26,54 €Pregled
NaslovnicaNedjeljka Balić-Nižić, Živko NižićGiornali umoristico-satirici in italiano e veneto-zaratino a Zara nell'800 e nel '900 2014.13,27 €Pregled
NaslovnicaŽeljka MatulinaLexikalische und phraseologische Besonderheiten der kroatischen und deutschen Jugendsprache2014.9,95 €Pregled
NaslovnicaMarijana Kresić i Mia BatinićModalpartikeln: Deutsch im Vergleich mit dem Kroatischen und Englischen/Modalne čestice: njemački jezik u usporedbi s hrvatskim i engleskim 2014.26,54 €Pregled
Naslovnica Šime Starčević i hrvatska kultura u 19. stoljeću / ur. Vesna GRAHOVAC PRAŽIĆ i Sanja VRCIĆ MATAIJA2014.15,93 €Pregled
NaslovnicaĆOSIĆ, Vjekoslav(Psiho)sistematika Gustavea Guillumea2015.19,91 €Pregled
NaslovnicaHADŽIHALILOVIĆ, SandraUvod u studij ruskoga jezika2015.9,95 €Pregled
Naslovnica Zadarski filološki dani 5 / ur. Rafaela BOŽIĆ i Slavomir SAMBUNJAK2016.26,54 €Pregled
NaslovnicaFABIJANIĆ, IvoA workbook of English Phonetics and Phonology for Students of EFL2016.7,96 €Pregled
NaslovnicaChristophe CUSIMANOSuvremena semantika: od sema do teme2016.13,27 €Pregled
Naslovnica Mare Loquens: Études d'étymologie et de géolinguistique romane à la mémorie de Vojmir Vinja (1921-2007) / ur. José Enrique GARGALLOGIL i Nikola VULETIĆ2013.19,91 €Pregled
Naslovnica Mari romanzi, mari del contatto: lessico e paremiologia / ur. Nikola VULETIĆ et al.2016.17,25 €Pregled
Naslovnica Toponimija šibenskog otočja / ur. Vladimir SKRAČIĆ2016.26,54 €Pregled
NaslovnicaČUPKOVIĆ, GordanaJezik i reformacija: ogledi iz dijakronijske sintakse i semantike2017.13,27 €Pregled
NaslovnicaRADČENKO, MarinaPraktičesaja stilistika russkogo jazyka: učebnoe posobie2017.10,62 €Pregled
Naslovnica Zadarski filološki dani VI. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zadarski filološki dani održanog u Zadru i Novalji 25. i 26. rujna 2015. / ur. Rafaela BOŽIĆ i Kornelija KUVAČ-LEVAČIĆ2017.26,54 €Pregled
NaslovnicaŠKIFIĆ, SanjaLanguage, Ideology and Identity in the Croatian EFL Classroom2017.15,93 €Pregled
NaslovnicaVULETIĆ, Nikola i SKRAČIĆ, VladimirLeksik morske faune u sjevernoj Dalmaciji, prvi dio: rječnik pučkog nazivlja2018.13,27 €Pregled
NaslovnicaŠIMUNKOVIĆ, LjerkaProblematika prevođenja povijesnih dokumenata na talijanskom jeziku2018.11,28 €Pregled
Naslovnica Translation, Transkulturalität und Mehrsprachigkeit / ur. Vlasta KUČIŠ i Helga BEGONJA2018.11,95 €Pregled
Naslovnica Nastava stranih jezika - suvremeni pristup, teorija i praksa : zbornik radova posvećen Vesni Krneti, prof., višoj lektorici / ur. Sandra Hadžihalilović i Eugenija Ćuto2019.26,54 €Pregled
NaslovnicaMARKOVIĆ, IrenaGovori grada Zadra : s rječnikom romanizama2019.21,24 €Pregled
NaslovnicaNEČAS HRASTE, DanielStarolatinski natpisi2019.10,62 €Pregled
NaslovnicaŠTRMELJ, LidijaA Shakespearean language workbook : for students of EFL2020.9,95 €Pregled
Naslovnica ZFD 7: Zadarski filološki dani: zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 7 održanog u Zadru i Biogradu na Moru 22. i 23. rujna 2017. / ur. BOŽIĆ, Rafaela, Sandra HADŽIHALILOVIĆ i Josip LISAC2019.26,54 €Pregled
NaslovnicaBALENOVIĆ, Katica(Među)jezikom do inoga jezika : kako ovladati engleskim članom2020.9,95 €Pregled
NaslovnicaMARTINOVIĆ, Anna i LOVROVIĆ, Leonarda An Introduction to Academic Writing - RASPRODANO2020.13,27 €Pregled
NaslovnicaLUKEŽIĆ ŠTROGA Maja i Barbara VODANOVIĆPhono-phoné : udžbenik iz fonetike i fonologije francuskog jezika2021.9,95 €Pregled
NaslovnicaŠKEVIN RAJKO, IvanaDeset lekcija iz lingvistike za talijaniste2021.19,91 €Pregled
NaslovnicaPAVIĆ PINTARIĆ, Anita i ŠKIFIĆ, SanjaProstor i kretanje u govorima zadarskog kraja2021.19,91 €Pregled
NaslovnicaSKRAČIĆ, VladimirKòrnati kad su bili Kurnȁti: intimni leksikon prošlosti arhipelaga2021.41,01 €Pregled
NaslovnicaBOŽIĆ, Rafaela i ĆUTO, EugenijaSintaksa ruskoga jezika: jednostavna i složena rečenica: (pogled u povijest i sadašnjost) : udžbenik2017.13,27 €Pregled
NaslovnicaGRČIĆ SIMEUNOVIĆ, Larisa Terminološki opis u službi stručnoga prevođenja: dinamično modeliranje specijaliziranoga znanja2021.13,27 €Pregled
NaslovnicaVRSALJKO, Slavica O značajkama razgovornoga stila hrvatskoga jezika2022.13,27 €Pregled
Naslovnica Slavistička filologija 21. Stoljeća: zbornik radova s Međunarodnih studentskih konferencija 2014., 2015. i 2017. godine / urednice Mirna GLAVINIĆ i Sunčica VLAJIĆ 15,93 €Pregled
NaslovnicaFABIJANIĆ, IvoA Workbook of English Phraseology for Students of English as a Foreign Language2022.9,95 €Pregled
NaslovnicaMILETIĆ, JosipHrvatski jezik u izobrazbi stručnjaka iz obrazovnoga područja ekonomije, trgovine i poslovne administracije2022.15,93 €Pregled
Naslovnica ZFD 8: Zadarski filološki dani : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 8 održanog u Zadru i Benkovcu 8. i 9. studenoga 2019. / ur. KNEŽEVIĆ, Sanja i VIDIĆ, Adrijana2023.40,00 €Pregled
Naslovnica Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. sc. Matu Zorića (1927. – 2016.): Zadar – Šibenik, 17. – 18. studenoga 2017. = Atti del Convegno internazionale in onore del Prof. Mate Zorić (1927 - 2016): Zara – Sebenico, 17 – 18 novembre 2017 / ur. Nedjeljka BALIĆ-NIŽIĆ, Giorgio BARONI i Boško KNEŽIĆ2023.40,00 €Pregled
Naslovnica Nerezînski beseduâr: rječnik govora Nerezina na otoku Lošinju / ur. Nataša ŠPRLJAN - RASPRODANO2023.35,00 €Pregled
Naslovnica Suvremeni izazovi u prevođenju stručnih tekstova / ur. Helga BEGONJA i Sandra MARDEŠIĆ2024.20,00 €Pregled
NaslovnicaBAŠIĆ, Marijana i BARIČEVIĆ, Sanja Ini jezik hrvatski2024.20,00 €Pregled
NaslovnicaFABIJANIĆ, IvoA workbook of English Phonetics and Phonology for Students of English as a Foreign Language2024.8,00 €Pregled
Naslovnica The verbal kaleidoscope: perspectives on the syntax and semantics of verbs / ed. Mia BATINIĆ ANGSTER, Marco ANGSTER2024.0,00 €Pregled
Naslovnica Nerezînski beseduâr: rječnik govora Nerezina na otoku Lošinju [2. neizmijenjeno izdanje] / ur. Nataša ŠPRLJAN2024.35,00 €