Izdavaštvo

Književnost

NaslovnicaAutorNaslovGodina izdanjaCijenaOpis
NaslovnicaBACALJA, RobertKnjiževni rad Arsena Wenzelidesa2006.19,91 €Pregled
NaslovnicaJANKOVIĆ, MiraNovela u američkoj književnosti : The Short Story in american literature1977.13,27 €Pregled
NaslovnicaOBLAK, MarijanPaul Claudel, obraćenik, diplomat, književnik2006.13,27 €Pregled
Naslovnica Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana = Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico. ur. Guido BALDASSARRI, Nikola JAKŠIĆ, Živko NIŽIĆ2008.19,91 €Pregled
Naslovnica Mobilität und Kontakt. Deutsche Sprache, Literatur und Kulturi n ihrer Beziehung zum sudostereurpaischen Raum // Slavija KABIĆ, Goran LOVRIĆ2009.19,91 €Pregled
NaslovnicaNIŽIĆ, Živko, BALIĆ-NIŽIĆ, NedjeljkaNikola Tommaseo i dalmatinski tisak2009.13,27 €Pregled
NaslovnicaSKRAČIĆ, TomislavDruga Lazarova smrt, Država N.Y.2011.17,25 €Pregled
NaslovnicaBACALJA, RobertDubrovačke teme i portreti2011.19,91 €Pregled
NaslovnicaZORANIĆ, PetarPlanine / priredio Nikica Kolumbić2011.19,91 €Pregled
NaslovnicaTOMAS, ValterHrvatska književna baština u zadarskom tjedniku „La Dalmazia“ (1845.-1847.) 2011.19,91 €Pregled
NaslovnicaĆUTO, Eugenija i MATEK ŠMIT, ZdenkaKniga dlja čtenija po russkoj literature2013.13,27 €Pregled
NaslovnicaBOŽIĆ, RafaelaDistopija i jezik2013.13,27 €Pregled
NaslovnicaMUSA, Šimun; ŠUŠIĆ, Mirela i TOKIĆ, MarkoUvod u metodiku, interpretaciju i recepciju književnosti2015.13,27 €Pregled
NaslovnicaLEVANAT-PERIČIĆ, MirandaPoredbeni dvogledi: iz hrvatske književnosti i kulture2017.13,27 €Pregled
NaslovnicaMATEK ŠMIT, ZdenkaSan dviju crnomanjastih dama: Daniil Harms i ruska književna tradicija2018.13,27 €Pregled
NaslovnicaLISAC, JosipIzabrani spisi. O povijesti hrvatskoga jezika2017.9,95 €Pregled
NaslovnicaVRCIĆ-MATAIJA, SanjaHrvatski realistički dječji roman (1991. – 2001.)2018.15,93 €Pregled
Naslovnica Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana = Letteratura, arte e cultura tra le due sponde dell'Adriatico / ur. Nedjeljka BALIĆ-NIŽIĆ, Nikola JAKŠIĆ i Živko NIŽIĆ2010.13,27 €Pregled
Naslovnica Letteratura arte cultura italiana tra le due sponde dell'Adriatico. Talijanska književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / ur. Luciana BORSETTO, Nedjeljka BALIĆ-NIŽIĆ, Živko NIŽIĆ2014.19,91 €Pregled
Naslovnica Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico III. Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana III / ur. Luciana BORSETTO, Nedjeljka BALIĆ-NIŽIĆ, Andrijana JUSUP MAGAZIN2013.13,27 €Pregled
Naslovnica Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / i dalje od mora IV. / ur Andrijana JUSUP MAGAZIN et al.2016.13,27 €Pregled
Naslovnica Onda sam to ja : izbor iz suvremene frankofonske kratke proze / ur. Vanda Mikšić i Irena Sindičić Sabljo2020.21,24 €Pregled
NaslovnicaKNEŽIĆ, BoškoNikola Tommaseo : od književnog uzora do političke ikone2019.23,36 €Pregled
NaslovnicaSINDIČIĆ SABLJO, MirnaPoredbena čitanja hrvatske i francuske književnosti2019.13,27 €Pregled
NaslovnicaJUSUP MAGAZIN, AndrijanaPier Alessandro Paravia : zadarski filolog i književnik2020.9,95 €Pregled
NaslovnicaVRANČIĆ, AntunEpistolae ad familiares2020.11,95 €Pregled
NaslovnicaBOŽIĆ, Rafaela Sintaksa i stih2018.17,25 €Pregled
Naslovnica Shakespeare jučer, danas, sutra: monografija povodom 400. Godišnjice smrti Williama Shakespeara / uredile Ukić Košta, Vesna i Monika Bregović2018.13,27 €Pregled
NaslovnicaBAHTIN, MihailProblemi poetike Dostojevskoga2020.13,27 €Pregled
Naslovnica Zbornik radova međunarodnoga skupa “Natales grate numeras?” / ur. SORIĆ, Dijana ; MIJIĆ, Linda i Anita BARTULOVIĆ2020.23,23 €Pregled
Naslovnica Prvi Brešanov svibanj: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa o djelu Ive Brešana održanog od 18. do 19. svibnja 2018. godine na Sveučilištu u Zadru / urednice LEVANAT-PERIČIĆ, Miranda i Ana GOSPIĆ ŽUPANOVIĆ2020.15,93 €Pregled
NaslovnicaKUVAČ-LEVAČIĆ, KornelijaIskaz neizrecivoga u poetici Side Košutić2021.15,93 €Pregled
NaslovnicaPIZAROSSO ACEDO, Patrizia ; urednica LONČAR, Ivana Culturas exiliadas, literaturas desterritorializadas: una aproximación al exilio antifascista español, catalán, alemán y austriaco en México2021.26,54 €Pregled
Naslovnica Vila, Pisnik i čatnici: zbornik radova sa znanstvenog skupa „'Vila Slovinka' Jurja Barakovića (1614-2014)” / ur. Divna MRDEŽA ANTONINA2017.13,27 €Pregled
NaslovnicaRafaela BOŽIĆ, translated by Krešimir VUNIĆThe language of the dystopian novel2017.13,27 €Pregled
NaslovnicaBUKVIĆ, Ana i JUSUP MAGAZIN, Andrijana Savorgnanide. Genesi, interpretazione e critica -NE PRODAJE SE2021.0,00 €Pregled
NaslovnicaSanja KNEŽEVIĆGolubica iz crnoga maslinika: studije o književnome djelu Vesne Parun2022.18,05 €Pregled
Naslovnica Petar Zoranić i hrvatska kultura: zbornik radova sa znanstvenoga skupa Zadar – Nin, 22. – 23. studenoga 2018. / ur. Robert BACALJA2023.20,00 €Pregled
NaslovnicaZELIĆ, TomislavOd srednje Europe preko Sredozemlja u beskraj: njemački književni mediteranizam u osvit Prvog svjetskog rata2023.30,00 €Pregled
Naslovnica Preispisivanje urbanog prostora u anglofonoj književnosti i kulturi : u anglofonoj književnosti i kulturi / ur. Vesna UKIĆ KOŠTA i Monika ŠINCEK BREGOVIĆ2023.25,00 €Pregled
NaslovnicaMIKŠIĆ, Vanda i HUBER, Marta Prijevodi i recepcija talijanske književnosti u hrvatskoj od 1991. do 2020. 2023.25,00 €Pregled
Naslovnica Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana VI = Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico VI / ur. Nedjeljka BALIĆ-NIŽIĆ, Ana BUKVIĆ, Nives ZUDIČ ANTONIČ - ONLINE2023.0,00 €Pregled
NaslovnicaFrano VRANČIĆKršćanska i politička misao Georgesa Bernanosa2023.20,00 €Pregled
NaslovnicaBoško KNEŽIĆStoria di un'amicizia epistolare: Niccolo Tommaseo e Roberto de Visiani2023.30,00 €Pregled
Naslovnica Ekokritika: između prirode i kulture [sv. 1] / ur. Goran Đurđević, Miranda Levanat-Peričić i Suzana Marjanić2024.40,00 €Pregled
Naslovnica Ekokritika: između prirode i kulture [sv. 2] / ur. Goran Đurđević, Miranda Levanat-Peričić i Suzana Marjanić2024.40,00 €Pregled
Naslovnica Ljubvene i deželje Vile i malinari od Istine / ur. Davor DUKIĆ, Ivan LUPIĆi Divna MRDEŽA ANTONINA2023.30,00 €Pregled