Izdavaštvo

Psihologija

NaslovnicaAutorNaslovCijenaOpis
Naslovnica Dani psihologije 1983. : zbornik radova / ur. Katica LACKOVIĆ-GRGIN50,00 KNPregled
Naslovnica Dani psihologije 1985. : zbornik radova / ur. Ilija MANENICA50,00 KNPregled
Naslovnica Dani psihologije 1987. : zbornik radova. / ur. Tomislav GRGIN50,00 KNPregled
Naslovnica VII. Dani psihologije = psychology days in Zadar : psihologija i praksa : zbornik radova / ur. Branko MILOSAVLJEVIĆ50,00 KNPregled
Naslovnica Book of Selected Proceedings / 15 th Psychology Days in Zadar 25. – 27. May 2006. / ur. Vera ĆUBELA-ADORIĆ250,00 KNPregled
Naslovnica Međunarodni znanstvenostručni skup XV. dani psihologije u Zadru 25 - 27. svibanj 2006. =15th Psychology Days in Zadar-Book of Selected Proceedings100,00 KNPregled
Naslovnica Abstracts / 7 th Alps – Adria Conference, 2 nd – 4 th June 2005. / ur. Ilija MANENICA100,00 KNPregled
Naslovnica Međunarodni znanstveno-stručni skup XVI. Dani psihologije u Zadru. 29 - 31. svibanj 2008. [sažetci radova] / ur. Anita VULIĆ PRTORIĆ ...et al.100,00 KNPregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika, sv. 2. / ur. Ana PROROKOVIĆ150,00 KNPregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika, sv. 3. / ur. Vera ĆUBELA ADORIĆ150,00 KNPregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika, sv. 4. ur. Zvjezdan PENEZIĆ150,00 KNPregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika, sv. 5 / ur. Ivana TUCAK JUNAKOVIĆ et al.150,00 KNPregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika sv. 6 / ur Ana PROROKOVIĆ et al.150,00 KNPregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika sv. 7 / ur. Ana Proroković et al.150,00 KNPregled
Naslovnica Intervju za dijagnostiku poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji – IDP. / ur. Anita Vulić75,00 KNPregled
Naslovnica Zbrika psihologijskih skala i upitnika sv. 8 / ur. Ivana TUCAK JUNAKOVIĆ et al.150,00 KNPregled
Naslovnica 20th Psychology days in Zadar: book of selected proceedings150,00 KNPregled
Naslovnica Zbrika psihologijskih skala i upitnika sv. 9 / ur. Ana SLIŠKOVIĆ et al.150,00 KNPregled
Naslovnica Mozak i um : od električnih potencijala do svjesnog bića / ur. Nataša Šimić ... 120,00 KNPregled
Naslovnica 21st Psychology days in Zadar: book of selected proceedings / ur. Andrea Tokić120,00 KNPregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika, sv. 10 / ur. Vera ĆUBELA ADORIĆ et al.75,00 KNPregled