Izdavaštvo

Psihologija

NaslovnicaAutorNaslovGodina izdanjaCijenaOpis
Naslovnica Dani psihologije 1983. : zbornik radova / ur. Katica LACKOVIĆ-GRGIN1984.6,64 €Pregled
Naslovnica Dani psihologije 1985. : zbornik radova / ur. Ilija MANENICA1986.6,64 €Pregled
Naslovnica Dani psihologije 1987. : zbornik radova. / ur. Tomislav GRGIN1988.6,64 €Pregled
Naslovnica VII. Dani psihologije = psychology days in Zadar : psihologija i praksa : zbornik radova / ur. Branko MILOSAVLJEVIĆ1989.6,64 €Pregled
Naslovnica Book of Selected Proceedings / 15 th Psychology Days in Zadar 25. – 27. May 2006. / ur. Vera ĆUBELA-ADORIĆ2007.33,18 €Pregled
Naslovnica Međunarodni znanstvenostručni skup XV. dani psihologije u Zadru 25 - 27. svibanj 2006. =15th Psychology Days in Zadar-Book of Selected Proceedings2006.13,27 €Pregled
Naslovnica Abstracts / 7 th Alps – Adria Conference, 2 nd – 4 th June 2005. / ur. Ilija MANENICA2005.13,27 € 
Naslovnica Međunarodni znanstveno-stručni skup XVI. Dani psihologije u Zadru. 29 - 31. svibanj 2008. [sažetci radova] / ur. Anita VULIĆ PRTORIĆ ...et al.2008.13,27 €Pregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika, sv. 2. / ur. Ana PROROKOVIĆ2004.19,91 €Pregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika, sv. 3. / ur. Vera ĆUBELA ADORIĆ2006.19,91 €Pregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika, sv. 4. ur. Zvjezdan PENEZIĆ2008.19,91 €Pregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika, sv. 5 / ur. Ivana TUCAK JUNAKOVIĆ et al.2009.19,91 €Pregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika sv. 6 / ur Ana PROROKOVIĆ et al.2012.19,91 €Pregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika sv. 7 / ur. Ana Proroković et al.2014.19,91 €Pregled
Naslovnica Intervju za dijagnostiku poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji – IDP. / ur. Anita Vulić2014.9,95 €Pregled
Naslovnica Zbrika psihologijskih skala i upitnika sv. 8 / ur. Ivana TUCAK JUNAKOVIĆ et al.2016.19,91 €Pregled
Naslovnica 20th Psychology days in Zadar: book of selected proceedings2017.19,91 €Pregled
Naslovnica Zbrika psihologijskih skala i upitnika sv. 9 / ur. Ana SLIŠKOVIĆ et al.2018.19,91 €Pregled
Naslovnica Mozak i um : od električnih potencijala do svjesnog bića / ur. Nataša Šimić ... 2020.15,93 €Pregled
Naslovnica 21st Psychology days in Zadar: book of selected proceedings / ur. Andrea Tokić2020.15,93 €Pregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika, sv. 10 / ur. Vera ĆUBELA ADORIĆ et al.2020.9,95 €Pregled
Naslovnica Znanstveno istraživanje u psihologiji : vodič za početnike / ur. SLIŠKOVIĆ, Ana i BURIĆ, Irena 2020.15,93 €Pregled
NaslovnicaKristina SESAR, Arta DODAJ, Nataša ŠIMIĆZlostavljanje i zanemarivanje u djetinjstvu2021.15,93 €Pregled
Naslovnica 22nd Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings / ur. Irena Pavela Banai2022.19,91 €Pregled
Naslovnica Zbirka psihologijskih skala i upitnika : sv. 11 / ur. Matilda NIKOLIĆ, IVANIŠEVIĆ et. al.2022.13,27 €Pregled
Naslovnica Uspješno starenje: teorijski pristupi, metode istraživanja i čimbenici doprinosa / ur. Ivana Tucak Junaković2022.19,91 €Pregled
Naslovnica Otkrivanje jezika mira = Discovering the Languages of Peace = Att upptäcka fredens många språk / ur. Jana DAMJANOV i Monica WESTBERG - NE PRODAJE SE2023.0,00 €Pregled
NaslovnicaAnita VULIĆ-PRTORIĆ , Matea BODROŽIĆ SELAK i Paola STURNELA Pandemija i ja: psihološki aspekti krize izazvane pandemijom bolesti COVID-192023.35,00 €Pregled