Izdavaštvo

Teologija

NaslovnicaAutorNaslovGodina izdanjaCijenaOpis
NaslovnicaVIDOVIĆ, Pero Isus je Ja – jesam2018.21,24 €Pregled
NaslovnicaDUNDOVIĆ, Zdenko Kapucinski hospicij u Zadru: u sjeni Gospe od Zdravlja2019.33,18 €Pregled
Naslovnica Misijsko i evangelizacijsko poslanje crkve: u suvremenom multikulturalnom i multikonfesionalnom društvu / ur. Elvis Ražov, Carmelo Dotolo2019.10,62 €Pregled
NaslovnicaDUNDOVIĆ, ZdenkoBratovština zadarskih Varošana2020.37,16 €Pregled
Naslovnica Radost naviještanja Krista: evangelizacija u postkršćanskoj eri: zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija Zadar, 19. i 20. travnja 2018. / urednice Klara ĆAVAR i Vikica VUJICA2021.13,27 €Pregled
NaslovnicaĆAVAR, Klara i DŽINIĆ, Marija Važnost vjere za valjanu ženidbenu privolu2021.13,27 €Pregled
Naslovnica Papa Ivan Pavao II. / ur. Elvis RAŽOV2015.13,27 €Pregled
NaslovnicaZvjezdan STRIKAPartikularni sabori i dijecezanske sinode Zadarske crkve: povijesno-kronološki pregled saborske i sinodalne tradicije od samih početaka do svršetka 17. stoljeća2021.23,23 €Pregled
Naslovnica Novi direktorij za katehezu: izazov katehezi i pastoralu danas / ur. Marijana MOHORIĆ i Mario Oscar LLANOS2023.30,00 €Pregled