Izdavaštvo

Turizam

NaslovnicaAutorNaslovGodina izdanjaCijenaOpis
Naslovnica Koncepcija i program turističkog studija / ur. Nikica KOLUMBIĆ1974.6,64 €Pregled
Naslovnica Mediji i turizam / ur. T. KRPAN i V. SUŠAC2010.10,62 €Pregled
Naslovnica Strani jezici i turizam : zbornik 4. međunarodne konferencije “Strani jezici i turizam” (Zadar, 8.- 9. studenoga 2018.) = Foreign Languages and tourism : proceedings of the 4th international conference “Foreign Languages and Tourism” (Zadar, 8 - 9 November 2018) / ur. SUŠAC, Vlado; KRPAN, Tomislav i Ivana LOZO2020.10,62 €Pregled
NaslovnicaVlado SUŠACKognitivna semiotika oglašavanja2022.15,93 €Pregled