Izdavaštvo

Narudžbenica

Izdanja Sveučilišta u Zadru mogu se kupiti direktno u sveučilišnoj knjižari Citadela ili na sljedeći način:

 1. Elektroničkom poštom na adresu: knjizara@unizd.hr
 2. Pismom, telefonom  ili telefaksom na adresu/broj:

  Sveučilišna knjižara Citadela
  Mihovila Pavlinovića 1
  23000 Zadar

  Tel/Faks: 023/200-755

U narudžbi treba navesti:

INSTITUCIJE I TVRTKE

 1. Koji se naslovi naručuju i koliko primjeraka pojedinog naslova se traži.
 2. Naziv institucije ili tvrtke i matični broj, adresu. Ukoliko je adresa za isporuku drugačija od adrese naručitelja, molimo navesti.
 3. Ime i prezime, telefon i e-mail adresu djelatnika koji naručuje u ime institucije ili tvrtke.
 4. Knjige i račun bit će dostavljene poštom u roku od 10 dana od dana narudžbe.
 5. Knjižarama se odobrava 30 posto rabata. Odjava mjesečno.

POJEDINCI

 1. Koji se naslovi naručuju i koliko primjeraka pojedinog naslova se traži.
 2. Ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona.
 3. Knjige će se dostaviti pouzećem u roku od deset dana od dana narudžbe.