Izdavaštvo

Kontakti

Adresa:
e-mail: izdavastvo@unizd.hr
Sveučilište u Zadru
Rektorat
Mihovila Pavlinovića 1
23000 Zadar

Voditeljica Ureda (odsutna):
Ivana Morić Filipović
e-mail: imoric@unizd.hr

Stručna suradnica (IV. kat):
Zrinka Džoić
e-mail: zdzoic@unizd.hr
tel.: 023 200 741

Grafički dizajner (V. kat):
Damir Jelić
e-mail: djelic@unizd.hr
tel.: 023 200 715