Izdavaštvo

Kontakti

Adresa:
e-mail: izdavastvo@unizd.hr
Sveučilište u Zadru
Rektorat
Mihovila Pavlinovića 1
23000 Zadar

Voditeljica Ureda (IV. kat):
Ivana Morić Filipović
e-mail: imoric@unizd.hr
tel.: 023 200 741

Grafički dizajner (II. kat):
Damir Jelić
e-mail: djelic@unizd.hr
tel.: 023 200 715

Stručna suradnica (II. kat):
Marta Ivanović
e-mail: mivanovi1@unizd.hr
tel.: 023 200 523